Beroerte

cerebrovascular accident

 

Beroerte (CVA) in het kort:

 • Bij een beroerte (of CVA) is sprake van een afsluiting van een bloedvat of een bloeding in de hersenen.
 • Welke problemen je na een beroerte krijgt, is afhankelijk van de beschadiging aan je hersenweefsel.
 • Na een beroerte (CVA) moeten de meeste mensen revalideren.
 • Intensief en regelmatig oefenen is belangrijk na een beroerte.
 • Fysiotherapie draagt op allerlei manier bij aan je herstel.

Wat kan de fysiotherapeut voor je betekenen?

Een fysiotherapeut kan in verschillende fases en op allerlei manieren bijdragen aan je herstel.

De eerste dagen na de beroerte

Als je een beroerte hebt gehad, is het goed om zo snel mogelijk weer uit bed te komen. Het liefst al binnen drie dagen. Dit heeft een positieve invloed op je herstel en vermindert de kans op complicaties. Een fysiotherapeut helpt je om snel en op een veilige manier weer in beweging te komen. De behandeling start ook als opstaan nog niet lukt: in dat geval doe je onder begeleiding van je fysiotherapeut in bed vast wat (ademhalings)oefeningen.

De revalidatiefase

Zodra je uit bed mag, gaat de fysiotherapeut indien mogelijk dagelijks met je oefenen. Het doel van de behandeling is dat je leert om allerlei dagelijkse activiteiten weer zelf te doen.  Intensief oefenen in deze periode is noodzakelijk, soms meermalen per dag. Daarbij wordt vaak gebruik gemaakt van hulpmiddelen zoals een looprek, een wandelstok of een beugel. Je fysiotherapeut kan je leren hoe je deze hulpmiddelen goed kunt gebruiken.

Drie maanden na de beroerte

Ongeveer drie maanden na de beroerte wordt pas echt duidelijk wat je mogelijkheden zijn. Overigens kun je ook dan met (intensief) oefenen nog steeds nieuwe vaardigheden aanleren. Je fysiotherapeut kan je leren omgaan met de blijvende beperkingen. Ook ondersteunt en begeleidt de fysiotherapeut andere hulpverleners die betrokken zijn bij je behandeling. De  fysiotherapeutische behandeling is er in deze fase op gericht dat je je gewone leven zoveel mogelijk weer oppakt.

Wat is een beroerte?

De medische term voor een beroerte is CVA, wat staat voor ‘cerebro vasculair accident’. Letterlijk betekent dit: een ongeluk in de bloedvaten van de hersenen. Bij dit ongeluk raakt het hersenweefsel beschadigd. Jaarlijks krijgen ongeveer 30.000 Nederlanders een beroerte. Bij 80% van de mensen gaat het om de afsluiting van een bloedvat, bij 20% om een bloeding.

De klachten na een beroerte

Een beroerte kan de volgende lichamelijke gevolgen hebben:

 • Problemen met lopen;
 • Moeite om het evenwicht en balans te bewaren;
 • Een arm die niet ‘meewerkt’;
 • Problemen met praten, afasie(moeite om de juiste woorden te zoeken)

Naast lichamelijke gevolgen kan een beroerte ook voor psychosociale problemen zorgen, doordat je gedrag en karakter zijn veranderd. Welke problemen je krijgt en hoe erg die problemen zijn, is afhankelijk de beschadiging aan je hersenweefsel. Zie ook thuisarts.nl voor meer informatie over een beroerte.

Behandeling van een beroerte

Als je een beroerte krijgt, word je vrijwel altijd meteen opgenomen in een ziekenhuis. Ruim de helft van de patiënten mag na een poosje weer naar huis. Als dat nog niet mogelijk is, volgt overplaatsing naar een revalidatiecentrum of een verpleeghuis. Na een beroerte volgt voor de meeste patiënten, thuis of in een instelling, een periode van revalidatie. Revalideren is teamwerk. Allerlei soorten hulpverleners leveren in eerste maanden na de beroerte allemaal hun eigen, specifieke bijdrage aan het revalidatieproces. Zo’n revalidatieteam bestaat onder meer uit een:

 • (Revalidatie)arts
 • (Verpleeg)huisarts
 • Ergotherapeut
 • Sportinstructeur of bewegingsagoog
 • Logopedist
 • (Neuro)psycholoog
 • Maatschappelijk werker
 • (Wijk)verpleegkundige
 • Fysiotherapeut

De behandeling richt zich in de revalidatieperiode op het voorkomen of verminderen van de lichamelijke en psychosociale problemen.

Wat kun je zelf doen?

Als je een beroerte hebt gehad, afhankelijk welk deel van het hersen beschadigd is en moet je vaak allerlei dingen weer opnieuw leren. Dit lukt alleen als je intensief en regelmatig oefent. Onregelmatig oefenen kan voor een terugval zorgen. In alle fases van de behandeling is het belangrijk dat je fysiotherapeut weet wat je doelen zijn. Wat wil je graag weer kunnen? Praat erover. Dan kan je fysiotherapeut de behandeling, adviezen en begeleiding afstemmen op jouw persoonlijke situatie.

Vragen of afspraak maken?